Konijnen

Inleiding:

Konijnen zijn leuke, speelse en slimme dieren. Geen wonder dat ze zo ontzettend populair zijn! Natuurlijk wilt u uw konijn zo lang mogelijk gezond houden. Naast goede voeding, een groot hok met voldoende ruimte en een huisgenootje (konijnen zijn heel sociale dieren en leven liever niet alleen!), is het ook belangrijk uw konijnen te beschermen tegen ziekten.
Myxomatose en Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) zijn twee ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. RHD wordt ook wel Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) of Viral Haemorrhagic Disease (afgekort VHD) genoemd.

 

Ziekten;

Myxomatose
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en de snuit. Andere klassieke symptomen zijn ‘slaperige ogen’, opgezwollen lippen, kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en dikke zwellingen rond de anus en geslachtsdelen. Binnen een paar dagen kunnen de zwellingen rond de ogen zo ernstig worden dat ze blindheid kunnen veroorzaken. Eten en drinken wordt steeds moeilijker en gewoonlijk leidt de ziekte binnen 2 weken tot de dood. 

Bij myxomatose duurt het over het algemeen 5 tot 14 dagen voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden. Bij met RHD
besmette konijnen treedt sterfte meestal 2 à 3 dagen na infectie op.

Konijnen kunnen myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn. Over het algemeen leidt een myxomatose infectie binnen 2 weken tot de dood. Een hoge omgevingstemperatuur, antibiotica en een goede verzorging blijken de beste behandeling te zijn bij myxomatose. Ook moeten pijnstillers gebruikt worden om de pijn te bestrijden. Slechts 10% overleeft een infectie


RHD
RHD wordt ook door virussen veroorzaakt, namelijk door het RHD1 of het RHD2 virus. Bij beide varianten sterven konijnen zeer snel, vaak zonder dat er sprake is van ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.

Bij veel met RHD besmette konijnen worden voorafgaand aan hun plotse dood geen duidelijke symptomen gezien. Dit geldt voor zowel RHD1 als RHD2.

Bij met RHD1 en RHD2 besmette konijnen is behandeling meestal niet mogelijk wegens het snelle en dodelijke verloop

 

Tips om konijnenziekten te bestrijden:

• Vaccineer uw konijn jaarlijks tegen myxomatose én RHD1 en RHD2
• Bezoek jaarlijks uw dierenarts voor een gezondheidscontrole. Uw konijn wordt dan helemaal onderzocht, waarbij ook de tanden
   kunnen worden gecontroleerd.
• Voorkom contact met wilde konijnen.

• Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien.

• Gebruik een vlooienmiddel tegen vlooien. Let op dat u een middel gebruikt dat voor konijnen geregistreerd is. Sommige honden- en             kattenvlooienmiddelen zijn dodelijk voor konijnen.
• Bestrijd muggen met insectenwerende strips en netten (klamboes). Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.

 

Konijnenvaccinatie weetjes:

* Konijnen kunnen ondanks vaccinatie toch nog ziek worden. Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Immers, er    zullen altijd individuen zijn die na een vaccinatie een minder goede weerstand opbouwen of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen.      Gelukkig zijn dat er maar heel weinig. Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat konijnen op het moment van de vaccinatie        over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een                    verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben

* Net als bij mensen kan zowel de prik als de injectievloeistof een kortdurende pijnprikkel geven. Echter, de reactie verschilt per dier.            Stress voor de vreemde omgeving zullen hierbij zeker een rol spelen. Stel uw konijn dus zoveel mogelijk op zijn gemak. 

* Vaccinatie is nodig ook al komt uw konijn nooit buiten, want zowel myxomatose als RHD wordt overgebracht door stekende insecten           zoals muggen. Daarnaast kan RHD ook overgebracht worden via besmet voedsel. 

* Vaccinatie kan al vanaf 5 weken leeftijd en heeft een werking van een jaar. Het nieuwe vaccine van MSD heeft de combinatie                      Myxomatose en RHD 1 en RHD 2, waardoor maar 1 injectie nodig is.