Baarmoederontsteking CEM

Baarmoederontsteking CEM

 

CEM is de afkorting van het engelse Contagious Equine Metritis. Dit is een besmettelijke baarmoederontsteking die wordt veroorzaakt door de bacterie Taylorella equigenitalis. De bacterie komt alleen voor bij paarden. Vooral volbloeden zijn gevoelig omdat deze alleen worden gedekt door natuurlijke dekking. Deze SOA is niet op andere diersoorten of mensen overdraagbaar en vormt dus geen risico voor eigenaar of berijder. In Nederland wordt deze bacterie bij ongeveer 1% van de paarden aangetoond.

Symptomen en besmetting

De bacterie veroorzaakt een baarmoederontsteking die kan variëren van licht en nauwelijks zichtbaar, tot een ernstige ontsteking met een vieze, grijze uitvloeiing. De merrie vertoont geen andere ziekteverschijnselen. De baarmoederontsteking zorgt voor een tijdelijke onvruchtbaarheid. Ook kan het in sommige gevallen leiden tot het opbreken van de dracht en weer hengstig worden van de merrie. De symptomen zijn van voorbijgaande aard en kunnen 2 dagen tot 2 weken duren. De meeste merries worden na infectie drager, dit wil zeggen dat ondanks dat ze niet ziek zijn nog wel de bacterie bij zich dragen.

Hengsten kunnen deze bacterie bij zich dragen, maar vertonen geen symptomen. Deze symptoomloze dragers kunnen wel zorgen voor verspreiding van de bacterie. Besmetting vindt dan ook meestal plaats door dekking met een hengst die drager.  Ook bij kunstmatige inseminatie kan de bacterie zich verspreiden via geïnfecteerd sperma of materiaal dat gebruikt wordt bij de dekking.

Maatregelen om infectie te voorkomen

Om verspreiding te voorkomen staat CEM op de lijst van importeisen voor het exporteren van paarden naar bepaalde landen. Daarnaast wordt door de EU vereist dat alle hengsten die worden ingezet op dekstations getest zijn op CEM.

Dit gebeurt door voorafgaand aan het dekseizoen bij alle hengsten swabs af te nemen van vooraf vastgestelde plaatsen. Door middel van PCR wordt in het lab gekeken of er DNA van de bacterie te vinden is.

Bij merries kan naast het afnemen van uitstrijkjes ook bloed worden afgenomen in de acute fase van de infectie om de diagnose vast te stellen.

Als de bacterie wordt vastgesteld moet het geslachtsapparaat van de merrie en hengst grondig worden gewassen met desinfecterende zeep en lokaal worden behandeld met antibioticazalf gedurende 9 dagen. Het effect van de behandeling wordt gecontroleerd door 7 dagen na de behandeling opnieuw swabs af te nemen.

Om de infectie te voorkomen zijn goede hygiëne bij dekking en kunstmatige inseminatie erg belangrijk.