Mestonderzoek Rund

Mest

Onderzoek mest jonge kalveren met diarree

Diarree is nog steeds een veel voorkomende aandoening bij jonge kalveren. Mest van een kalf met diarree kunnen wij met behulp van een sneltest onderzoeken op E.coli, Rotavirus, Coronavirus en Cryptosporidiën, de meest voorkomende oorzaken van diarree. Aan de hand van de uitslag kunnen wij u een gerichte behandeling adviseren voor de kalveren met diarree en een plan van aanpak om diarree in de toekomst te voorkomen. De uitslag van het onderzoek krijgt u nog dezelfde dag.

Coccidiose

Coccidiose geeft diarree en groeivertraging bij de kalveren. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of er eitjes van coccidiën in de mest zitten. De kalveren kunnen in de bek behandeld worden met Tolracol, 14 dagen nadat ze in de besmette omgeving zijn gekomen.

Maagdarmwormen

Weidend jongvee komt in aanraking met maagdarmwormen, zo ontwikkelen zij hier weerstand tegen. Een te heftige maagdarmworminfectie veroorzaakt echter groeivertraging. Met behulp van microscopisch onderzoek van de mest kunnen we kijken of het jongvee een maagdarmwormen infectie doormaakt. Zo kunt u tijdig ontwormen en de groeivertraging minimaliseren.

Longwormen

Weidend jongvee komt in aanraking met longwormen en als gevolg hiervan gaan ze hoesten. Door middel van mestonderzoek kunnen we kijken of er longwormlarven in de mest aanwezig zijn. Zeker bij een longworminfectie is het erg belangrijk deze snel op te sporen en te bestrijden om schade aan de longen te voorkomen.

Leverbot

Om te kijken of uw jongvee last heeft gehad van leverbot kunnen wij op de praktijk mest onderzoeken op leverboteieren. Hiervoor is een mengmestmonster met minimaal 10 gram mest benodigd.