Melk Onderzoek (BO)

Celgetalbepaling

Voor celgetalbepaling wordt de melk opgestuurde naar de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer, daar kunnen ze per koe of per kwartier het celgetal meten. Het bepalen van het celgetal is handig om te bepalen welk kwartier de boosdoener is bij een hoog celgetal koe of om te kijken of een koe genezen is na behandeling. Daarnaast is het belangrijk om het celgetal te weten voordat u koeien wel of niet met antibiotica droogzet. Let op: Dit onderzoek kan alleen bij melk die niet ingevroren is geweest.

 

Bacteriologisch Onderzoek (BO)

Door bacteriologisch onderzoek van de melk kunnen we de verwekker van de uierontsteking of van het hoge celgetal bepalen. Nadat de melk wordt ingeleverd wordt deze op uitgeënt op een rij cupjes (BVT Speed Mam Color sneltest), zodat de kiemen daarop kunnen groeien. Na 24 uur worden deze platen afgelezen en is de verwekker bekend. Ook wordt er gekeken of er resistentie tegen verschillende antibiotica is. Aan de hand van de uitslag kunnen we u een gericht behandeladvies geven en kunnen preventieve maatregelen genomen worden. In geval van een koegebonden bacterie is de melktechniek zeer belangrijk en in het geval van een omgevingskiem speelt de huisvesting (inclusief weide & strohokken) een belangrijke rol. Melk voor bacteriologisch onderzoek mag wel zijn ingevroren. Het is belangrijk dat het netjes en schoon genomen wordt, anders krijg je overgroei. Neem van elke koe die wordt behandeld voor uierontsteking een melkmonster, schrijf duidelijk het koenummer, welk kwartier en de datum op het buisje. Indien u direct wilt weten welke bacterie de veroorzaker is, brengt u het monster direct op naar de praktijk.

Gevoeligheidsbepaling (ABG)

Na het kweken van een verwekker tijdens het bacteriologisch onderzoek kan gekeken worden voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. De bacterie wordt opnieuw op kweek gezet, nu met verschillende soorten antibiotica. Met de uitslag krijgt u inzicht in de gevoeligheid voor antibiotica van de verschillende kiemen op uw melkveebedrijf.

Soms krijgen we een vervuild monster binnen en dat ziet eruit als de foto rechts. Hier kunnen we niets mee, dus probeer zo schoon mogelijk een melkmonster te nemen. Zie ook de pagina Uiergezondheid.