Schapen

Schapen zijn echte kudde dieren. Ze worden tegenwoordig, mede door allerlei overheidsmaatregelen, steeds minder hobbymatig gehouden. Bij het houden van schapen komt dus steeds meer regelgeving kijken. Niet alleen I&R, maar ook het medicijngebruik ligt steeds meer onder een vergrootglas. 

Meestal lammeren schapen 1 maal per jaar, in het begin van het jaar, zodat de lammetjes in het voorjaar lekker naar buiten kunnen. Rondom het aflammeren heb je kans op het ontstaan van ziekten, zoals uierontstekingmelkziekte, slepende melkziekte en lijfbieder. In deze moderne tijd gaan we steeds meer naar preventieve diergeneeskunde, dat houdt in dat we meer gaan vaccineren om ziektes te voorkomen en gaan we mestonderzoek doen op aanwezigheid van wormen en gaan we niet meer zomaar standaard ontwormen. Voorkomen is beter dan genezen, maar als het niet hoeft gaan we het ook niet meer doen.

Zoönosen zijn aandoeningen die van dier op mens overgedragen kunnen worden en waar mensen vervolgens ziek van kunnen worden. Om deze reden is het belangrijk om te weten dat u als veehouder een mogelijk risico loopt of vormt voor de bezoekers op uw bedrijf. Zeker zwangere vrouwen moeten erg voorzichtig zijn en zouden niet aanwezig moeten zijn bij verlossingen of in contact komen met kleding of ander materiaal dat gebruikt is bij een verlossing. Enkele voorbeelden van zoönosen zijn, Q-koorts, Chlamydia, Zere bekjes, Toxoplasma.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is er een Zoönosen checklist beschikbaar met mogelijke risicopunten op uw bedrijf. Deze checklist kunnen wij voor uw langslopen. Als alles in orde is ontvangt u van de GD aansluitend een “Keurmerk Zoönosen” dat u op uw bedrijf op kunt hangen.

U kunt bij ons terecht als u advies voor uw schapen of behandelingen voor uw schapen wilt, zowel bedrijfsmatig alsook hobbymatig.

 

Bij DAP Midden-Drenthe kunt u, voor de schapen, terecht voor oa:

* Vaccinaties (bv tegen 't bloed, rotkreupel en preventief tegen andere ziektes)

* Bloedonderzoek (oa georganiseerde bloedonderzoeken, deze worden naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gestuurd)

* Vruchtbaarheid

* Verlossingen

* Onderzoek en behandelingen zieke dieren

* Voeding

* Uiergezondheid

* Laboratorium: (oa wormenonderzoek, bloedonderzoek)

* Medicijnen: