Bloedonderzoek

Melkziekte bij rundvee

Calcium, Magnesium en Fosfor bepaling in het bloed van een rund is nu mogelijk binnen DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe. Deze mineralen zijn rond het afkalven enorm belangrijk en kunnen door verschillende oorzaken verlaagd zijn. Dit geeft melkziekte, een liggende koe. Door dit tekort snel op te sporen is het te verhelpen met extra Ca-, Mg- of P-pillen of door middel van drenchen met Drench Part. Hoe eerder de koe het tekort weer te boven is, des te sneller de koe weer gaat vreten en melk produceren (biest!) voor het kalfje. Dit onderzoek wordt in mijn praktijk met behulp van de Spotchem gedaan. Heeft u interesse of wilt U meer weten belt u dan gerust met 06-30725230

Slepende Melkziekte (Ketose) bij rundvee

Slepende Melkziekte (Ketose) ontstaat doordat koeien direct na het afkalven te weinig voer opnemen ten opzichte van de hoeveelheid geproduceerde melk, oftewel: de energieopname blijft achter bij de energiebehoefte Negatieve Energiebalans). Om dit tekort te dekken, breekt de koe haar eigen lichaamsvet af, een proces waarbij ketonen worden gevormd. Het lichaam kan kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen verwerken, maar bij extreme energietekorten lukt dat niet meer en ontstaat er Ketose. Deze Ketose kunnen we meten en bij een afwijkende waarde kan direct ingegrepen worden met behulp van een glucose(suiker)infuus of propyleen glycol/Energiepillen/ Drench Lact toe te dienen.

Heeft u interesse of wilt U meer wetenbelt u dan gerust met 06-30725230

CPK

Bij een liggende koe die geen melkziekte meer heeft kan er sprake zijn van spierschade. Bij ernstige spierschade komen er veel spierenzymen (CPK) vrij in het bloed. De bepaling van de spierenzymen in het bloed kan helpen om een inschatting te maken van de ernst van de spierschade en zo ook van de kans op herstel van de koe.