Ontwormingsschema/Mestonderzoek

Ontwormingsschema fokmerries en veulens

 

Het risico op problemen ten gevolge van een wormbesmetting is bij veulens aanzienlijk groter dan bij volwassen paarden. Daarom adviseren wij om fokmerries en veulen ‘blind’ te ontwormen, dat wil zeggen zonder voorafgaand mestonderzoek.

U kunt daarvoor het volgende schema aanhouden:

 

Merrie:

- 1-2 maanden voor het veulenen:  Ivermectine (Eraquell)

- Dag 10-14 (na veulenen):             Ivermectine (Eraquell)

- Daarna elke 2 maanden:              Ivermectine (Eraquell)

- Oktober/November (2 maanden na laatste Eraquell) Equimax (Ivermectine + Praziquantel) of Equest Pramox (Moxidectine + Praziquantel)

 

Veulen:

- Dag 10-14:               Ivermectine (Eraquell)

- 2,5 maand leeftijd:    Ivermectine (Eraquell)

- 4,5 maand leeftijd:    Fenbendazol (Panacur)

- 6 maanden leeftijd:   Fenbendazol (Panacur)

- Daarna overgaan op het ontwormingsschema voor jonge paarden.

Bij veulens kan de spoelworm (Parascaris equorum) voor problemen zorgen. Er bestaat in Nederland resistentie van Parascaris equorum tegen ivermectine/ moxidectine preparaten. Daarom adviseren we om veulens tussen 4 en 6 maanden leeftijd te behandelen met Panacur. Dit product gebruiken we alleen bij veulens aangezien spoelwormen bij volwassen paarden weinig problemen geven.

 

Algemene adviezen met betrekking tot ontwormen

Om de kans op een wormbesmetting zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om de mest dagelijks uit de stal te verwijderen, met name in de kraamstal.
Indien uw veulen klachten van diarree, koliek, hoesten of vermageren vertoont, ondanks bovenstaand ontwormingsprotocol, neem dan contact op met de praktijk (06-30725230).

 

Paarden en pony's

In Nederland is al een aantal jaren een beleid om resistentie tegen ontwormingsmiddelen te voorkomen. Dit houdt in dat eigenlijk voor alle paarden, vóórdat eventueel een ontworming plaatsvindt, een mestonderzoek moet worden uitgevoerd.

Bij mestonderzoek van volwassen paarden blijkt vaak dat ontwormen helemaal niet nodig is. In die gevallen is ook uw portemonnee gebaat bij ontwormen op geleide van mestonderzoek!

Toepassing mestonderzoek

  • In maart of april beginnen met mestonderzoek – Dit onderzoek kan op mest van het individuele paard uitgevoerd worden, of op een mengmonster.
  • Bij een mengmonster kunt u de mest individueel aanleveren. In het laboratorium wordt de mest pas gemengd.
  • Als het aantal EPG (Eggs per gram faeces) te hoog is (>500 epg), zal het advies zijn om de betreffende paarden te ontwormen
  • Als het aantal EPG matig is (200-500), is de actie afhankelijk van de situatie wel/niet ontwormen.
  • Als het aantal EPG laag is (<200), is het niet nodig om te ontwormen
  • Mestonderzoek tot september iedere 3 maanden herhalen

DAP Midden-Drenthe voert in eigen praktijk het mestonderzoek uit. Het is belangrijk om een zo vers mogelijk mestmonster te nemen (1 bal is al voldoende), met naam van het paard/de pony en datum. Bij onze praktijk krijg je 10% korting op het ontwormingsmiddel indien na onderzoek toch ontwormd dient te worden.

Ook bij de paarden en pony's geldt het advies om elke dag de mest uit weide/bak/stal te verwijderen, zodat de besmettingsgraad lager wordt.

Ook kunt u ervoor kiezen om een omweidingsschema op te stellen, zodat ze wel een lichte besmetting oplopen met eitjes maar geen volwassen larven binnen krijgen, dit kun je ook

samen met ons opstellen.

 

Ontwormen in het najaar

Het vinden van eieren van Gastrophilus (horzellarven) en de lintworm in de mest is moeilijk of niet mogelijk. Daarom adviseren we om in het najaar (oktober/november) standaard te ontwormen met een middel tegen deze parasieten (Equimax).

 

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met DAP Midden-Drenthe (06-30725230).