Bloedonderzoek

Laboratorium

We beschikken over een redelijk uitgebreid laboratorium. Het grote voordeel hiervan is dat we snel (meestal binnen een uur) de uitslag hebben. Sommige specifieke bepalingen sturen we op naar erkende laboratoria (GD, Idexx).

 

 

 

We kunnen o.a. de volgende onderzoeken uitvoeren:

 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Ontlastingsonderzoek
 • Huidonderzoek
 • Microscopisch onderzoek

Bloedonderzoek 
Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd voor verschillende indicaties:

 • Diagnose stellen bij zieke dieren
 • Periodieke controle bij een chronische aandoening
 • Pre-anesthetisch onderzoek

Urineonderzoek 
Het onderzoeken van urine levert ons veel informatie op, bijvoorbeeld over urinewegproblemen, nierproblemen en suikerziekte.

Enkele tips voor het opvangen van urine bij uw huisdier:

 • Probeer de urine zo schoon mogelijk op te vangen.
 • Breng de urine zo vers mogelijk direct naar de praktijk voor onderzoek.
 • Is dit niet mogelijk, bewaar dan de urine in de koelkast en breng het zo snel mogelijk langs.
 • Hond: ideaal is dat de urine direct vanuit het dier wordt opgevangen, dus zonder tussenkomst van de bodem.
 • Kat: urine van uw kat kan het beste verkregen worden door de kat te laten plassen in een goed ontsmette en droge kattenbak met speciale ‘katkor-korrels’ (plastic korrels). Deze zijn verkrijgbaar op de praktijk. Katten die weigeren het op de bak te doen kunnen eventueel worden opgenomen in onze kliniek tot ze hebben geplast.
 • In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor het inzetten van een bacteriologisch onderzoek, dienen we de blaas aan te prikken om steriele urine te verkrijgen. Laat de hond dan niet vlak voor het bezoek aan de dierenarts uit!

 

Ontlastingsonderzoek
Onderzoek van de ontlasting (faeces) is van belang bij onder andere maagdarmklachten, zoals diarree, slecht eten, of juist veel eten en toch afvallen. Voor het faecesonderzoek wordt de ontlasting bewerkt en vervolgens onder de microscoop bekeken op onder andere wormen en wormeieren. Ook kunnen we sneltesten uitvoeren om de aanwezigheid van onder andere de parasiet Giardia aan te tonen dan wel uit te sluiten. Hiervoor is het gewenst van 3 opeenvolgende dagen ontlasting te verzamelen.

 

Huidonderzoek
Huidaandoeningen kunnen veroorzaakt worden door zichtbare parasieten, zoals vlooien en luizen. Maar er zijn ook oorzaken die voor het blote oog niet zichtbaar zijn, zoals bacteriën, schimmels en mijten. Door een afdrukpreparaat of huidafkrabsels te maken van de huid en dit (eventueel na speciale kleuring van de cellen) microscopisch te onderzoeken kunnen wij achterhalen wat er aan de hand is. 

Bij dieren met huidklachten die verdacht worden van een schimmelinfectie worden enkele haren op kweek gezet. De haren worden op een speciaal groeimedium aangebracht, waarop alleen bepaalde schimmels groeien. Binnen enkele dagen moet zowel een schimmel groeien als de kleur van de plaat veranderen. Wanneer een dier geen schimmel heeft wordt 14 dagen gewacht voordat de uitslag 'negatief' wordt gegeven.

 

Microscopisch onderzoek
Bij huid-, oor-, urine en ontlastingsproblemen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microscopisch onderzoek. In een aantal gevallen wordt er een speciale kleuringen van onderzoeksmateriaal gemaakt. Zo kunnen onder andere bacteriën, gisten en schimmels beter zichtbaar gemaakt worden.

Bij tumoren kunnen we met een naald celmateriaal afnemen (cytologie). Dit sturen we op naar een specialist patholoog ter beoordeling. Grotere stukken weefsel of hele tumoren die chirurgisch verwijderd zijn adviseren we ook op te sturen om een diagnose te krijgen. In de meeste gevallen hebben we daar binnen een week de uitslag van binnen.